Blindenmassage

In 2014 ben ik begonnen om blinden en slechtzienden op te leiden tot wellness masseur. Nu ben ik als voorkeursleverancier van het UWV betrokken bij het re-integratieproces van meerdere blinden en slechtzienden om via deze opleiding een plek op de arbeidsmarkt te veroveren.

Ik leid ook blinden op tot stoelmasseur. (Stoel)massage kan ingezet worden bij bedrijven. Het vermindert stress, nek-schouder en RSI klachten. Het stimuleert en motiveert medewerkers en verlaagt het ziekteverzuim. 

Blinde masseurs blijken over een beter ontwikkelbare tastzin te beschikken dan andere mensen omdat ze het deel van de hersenen dat normaal gebruikt wordt om te zien, als extra ruimte beschikbaar hebben voor hun tastzin.

Wilt u de prestaties van uw personeel verhogen?
En tegelijkertijd maatschappelijk bewust ondernemen?

Blindenmassage Nederland beschikt over een team aan goed geschoolde masseurs.  Onze masseurs kunnen voor één of meerdere dagen per week zowel binnen kleine als grotere bedrijven worden geplaatst. Dit kan op projectbasis of voor bijvoorbeeld een secretaresse- of teamdag.

Stoelmassage is erkend als ARBO maatregel als deze is opgenomen in uw ARBO plan. Werkgevers kunnen dan de gemaakte kosten voor de massages volledig opvoeren als bedrijfskosten. Tevens kan de in rekening gebrachte BTW over de stoelmassage in mindering worden gebracht op de omzetbelasting.

Via dit project willen we anderen helpen vanuit hun kracht en passie te werken.Wilt u meer informatie over de mogelijkheden en onze manier van werken?
Neemt u dan contact met mij op!

Prestaties optimaliseren