coaching/concentratie

Ik geloof dat je door te werken aan je mentale en lichaamshouding je prestaties kunt verbeteren.

Concentratie kan van doorslaggevend belang zijn om een wedstrijd te winnen, een bal goed te raken, om succesvol samen te spelen. Concentratie ‘an sich’ kan ook getraind worden, om vervolgens succesvol te worden meegenomen in je activiteiten.

View More: http://jessica-fotografie.pass.us/paul

Samen doorlopen we een traject om zo te komen tot een verbetering van je vaardigheden.

Verschillende kanten worden belicht en ervaren. We gaan op zoek naar de verbetermogelijkheden.


De voordelen zijn onder andere:

  1. toegenomen concentratie
  2. minder blessures
  3. toegenomen zelfinzicht

Concreet zal iemand die een penalty neemt een hogere scoringskans krijgen door mijn methode toe te passen.Of hij zal net de bal uit de hoek tikken omdat zijn lenigheid, inzicht en concentratievermogen is toegenomen.

Alles draait in de top om details.

Werken aan een paar procent verbetering kan het verschil maken tussen winnen en verliezen!

Neem  contact op via paul@triskal.org.

Prestaties optimaliseren