ALGEMEEN

Triskal (KvK KVK 17266145 Vestigingsnr. 000013194577) publiceert hier trainingsprogramma’s, producten, teksten, afbeeldingen en tekeningen die door Triskal.org zijn aangeleverd. Triskal.org behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover een mededeling te hoeven doen. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Triskal.org.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De op de site aangeboden producten, trainingen, teksten en afbeeldingen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Aan de inhoud van Triskal.org kunnen geen enkele rechten ontleend worden. Deze artikelen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Triskal.org.
De makers van het spel en de oefeningen zijn niet verantwoordelijk voor mogelijk opgelopen letsel bij het uitvoeren van de oefeningen. Wij zijn ervan overtuigd dat dat niet hoeft te gebeuren, als de oefeningen zorgvuldig en met rust en beleid worden uitgevoerd. Twijfel je toch, doe het dan beter niet en/of raadpleeg een deskundige op dat gebied.

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze producten, oefeningen, teksten, afbeeldingen, tekeningen en foto’s liggen bij Triskal.org.  Overname, kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze producten, oefeningen, teksten, afbeeldingen, tekeningen en foto’s is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Triskal.org, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke teksten, afbeeldingen, tekeningen of foto’s anders aangegeven is. Overname van teksten, afbeeldingen, tekeningen en foto’s op andere websites of gebruik in publicaties zal dan ook als inbreuk beschouwd worden op het auteursrecht.

BEN JE HET ERGENS NIET MEE EENS?

Laat het ons svp weten via e-mail: paul[at]Triskal.org

Logo Triskal blindenmassage, retraites en yoga opleidingen
Erkende massage en yoga opleiding en bijscholingen. Gespecialiseerd in mensen met een visuele beperking. Via een verbinding met je kern, je hart maak je de beste beslissingen, doe je de beste dingen en maak je het beste van je leven.